Szukaj

Serwis

XML: kanał RSS XML: kanał Atom

Archiwum

Informacje

Jak rozwiązać swoje problemy finansowe - wystarczy odwiedzać moją stronę i czytać artykuły a reszta sama przyjdzie.

Linki.

Kredyt bankowy.

W dzisiejszych czasach nie ma banku w jakim nie znaleźli byśmy co najmniej kilku różnych ofert kredytów. W zależności od banku mogą się one od siebie bardzo różnić. Mogą mieć różne oprocentowanie jak też każdy kredyt może być przeznaczony na inny cel i można go otrzymać na zupełnie innych warunkach. Dla wielu osób kredyt bankowy to jedyna szansa, aby kupić mieszkanie, dom, samochód, czy też zrobić remont. Kredyt bankowy jest umową jaka zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Jeżeli chodzi o bank, to w umowie zobowiązuje się on, że udostępni kredytobiorcy określoną kwotę na określony cel i czas, zaś kredytobiorca zobowiązuje się, że w należyty sposób te pieniądze wykorzysta i zwróci całą pobraną kwotę do banku łącznie z odsetkami i prowizją, które są dla banku wynagrodzeniem za udzielenie kredytu. Kredyt jest dosyć specyficznym rodzajem stosunków zobowiązaniowych jakie charakteryzuje odpłatność, celowość oraz zwrotność. Kredyty mogą mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. W przypadku kredytów odnawialnych momencie spłaty kredytu zwiększa się kwota kredytu jaka jest dostępna do wypłaty. Kwota ta jest ograniczona limitem jaki kredytobiorca otrzymał od banku. Jeżeli chodzi o kredyty nieodnawialne można z nich skorzystać tylko raz, a spłata jakiejś części kapitału nie zwiększa kwoty kredytu jaka jest dostępna kredytobiorcy do wypłaty. W Polsce składając wniosek o kredyt należy określić w nim jaka jest jego kwota, na jaki cel bierzemy kredyt, jaki jest okres kredytowania, terminy jego spłaty. Trzeba również wskazań jakie mamy zadłużenie ogółem i czy spłacamy aktualnie inne pożyczki i kredyty. Konieczne jest również przedstawienie informacji odnośnie sytuacji finansowej jaką ma kredytobiorca i jakie formy zabezpieczenie kredytu proponuje. Kredyty bankowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Z jednej mamy kredyty dla podmiotów gospodarczych zaś z drugiej mamy do czynienia z kredytami dla osób fizycznych, kredyty gotówkowe znajdziesz na PortalBankowy.com.

Kredyty dla podmiotów gospodarczych.

Kredyty dla podmiotów gospodarczych można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Mamy kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne, jakie udzielane są na sfinansowanie konkretnej inwestycji. Dodatkowo wśród kredytów obrotowych można wyróżnić kredyty w rachunku bieżącym i kredyty w rachunku kredytowym. W grupie kredytów w rachunku kredytowym mamy kredyty docelowe jakie przeznacza się na operację wskazaną w umowie, kredyty przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań jakie udziela się w formie pomocy finansowej, kiedy nie mamy środków pieniężnych na pokrycie naszych zobowiązań. Do kredytów w rachunku kredytowym zalicza się również linie kredytową jaka może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny, jak również kredyt sezonowy jaki udzielany jest przedsiębiorstwom i związany jest z sezonowością.

Kredyty dla osób fizycznych.

W przypadku kredytów przeznaczonych dla osób fizycznych wyróżnia się dwie zasadnicze grupy. Mamy tutaj kredyty mieszkaniowe i kredyty konsumpcyjne. Do grupy kredytów mieszkaniowych zalicza się kredyt hipoteczny jakiego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na konkretnej nieruchomości oraz kredyt jakiego zabezpieczeniem jest coś innego niż hipoteka. W przypadku kredytów konsumpcyjnych wyróżniamy kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty studenckie oraz kredyty w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym. Jak widać podział kredytów bankowych jest dosyć rozbudowany. Mamy wiele rodzajów kredytów z jakich możemy skorzystać i warto mieć o nich pojęcie. Jeżeli wiemy jakie są kredyty o wiele łatwiej będzie nam znaleźć ofertę jaka będzie idealnie dopasowana do naszych potrzeb.

 
admin 18 09 18 - 13:08 | | Domyślne