Szukaj

Serwis

XML: kanał RSS XML: kanał Atom

Archiwum

Informacje

Jak rozwiązać swoje problemy finansowe - wystarczy odwiedzać moją stronę i czytać artykuły a reszta sama przyjdzie.

Linki.

Terminowa spłata kredytu – to się opłaca!

Prawidłowa obsługa kredytu, czyli terminowe regulowanie rat kapitału i odsetek, wpływa na budowanie pozytywnej relacji z bankiem. Dobra historia współpracy jest istotnym elementem uwzględnianym w analizie kredytowej, w tym w ocenie ratingowej. Przy ubieganiu się o kolejne kredyty może być również podstawą do negocjowania korzystniejszych od standardowych warunków kredytowania, w tym niższego oprocentowania.

Banki przekazują sobie informacje o klientach, a także o obsłudze przez nich rachunków bankowych. Nierzetelni kredytobiorcy tracą praktycznie możliwość uzyskania kredytu w jakimkolwiek banku.

Problemy ze spłatą rat kredytowych

Jeśli jednak kredytobiorca ewidentnie nie wywiązuje się z zapisów umowy kredytowej, nie spłaca rat, unika kontaktu z bankiem, nie dostarcza wymaganych informacji albo bank stwierdza na podstawie dostępnych danych utratę zdolności kredytowej podejmowane są działania windykacyjne. Wyspecjalizowane jednostki banku rozpoczynają procedurę odzyskania kredytu. Gdy wysyłane monity nie przynoszą efektu, następuje wypowiedzenie umowy i rozpoczyna się proces egzekucji zadłużenia. Następuje realizacja zabezpieczenia kredytu. Na szczęście niewiele umów kończy się w ten sposób, ale sytuacje takie są przedmiotem bardzo wnikliwej oceny przez banki. Analizuje się, czy podczas procesu kredytowego nie został popełniony jakiś błąd, czy nie można było wcześniej przewidzieć, że dany klient nie spłaci kredytu. Czasem konieczne okazuje się zweryfikowanie procedur kredytowych.

Mechanizm spłaty na rachunku bieżącym

Z mechanizmu spłaty kredytu w rachunku bieżącym wynika sposób wyznaczania jego kwoty. Zazwyczaj wysokość limitu określana jest na podstawie poziomu średniomiesięcznych wpływów związanych z prowadzoną działalnością. W tym celu analizuje się wielkość przychodów ze sprzedaży firmy i wpływów w przeszłości, w okresie zdefiniowanym w procedurach bankowych (w różnych bankach może to być 6, 12, 18 lub 24 miesiące). Przy liberalnym podejściu banków, w okresie koniunktury gospodarczej, mogą być brane pod uwagę prognozowane wielkości, wyższe od aktualnych. Najczęściej kredyt udzielany jest w złotych polskich, ale niektóre banki mają też w swojej ofercie limity w walutach obcych. Mogą z nich skorzystać kredytobiorcy posiadający stałe wpływy w walucie obcej na rachunku bieżącym prowadzonym w tej walucie. Limit z reguły jest przyznawany na 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia na kolejny rok. Należy sprawdzić w umowie kredytowej, jakie zawiera warunki dotyczące odnowienia. Bank może na przykład wymagać, aby limit przed rozpoczęciem kolejnego okresu kredytowania był wygaszony, o czyni warto odpowiednio wcześnie pomyśleć, aby zapewnić odpowiedni poziom środków. Niektóre banki zastrzegają w umowach, iż jeśli firma nadal chce korzystać z tego produktu, powinna z odpowiednim wyprzedzeniem przed wygaśnięciem limitu złożyć wniosek kredytowy. Przy czym coraz częściej w przypadku dobrych klientów prawidłowo obsługujących limit przedłużenie umowy odbywa się automatycznie.

 
admin 14 03 17 - 12:03 | | Domyślne